Legal Tracker Toimeksiannot

toimeksiannot

Legal Tracker Toimeksiannot

 

Toimeksiantojen hallinta on Legal Trackerin keskiössä ja se on pyritty toteuttamaan mahdollisimman helppokäyttöiseksi.

Yhdellä toimeksiantonäkymällä voi nähdä kaikki toimeksiantoon liittyvät tiedot; laskutuksen, aktiviteetit, fataljit ja osapuolet. Järjestelmään voidaan määritellä yksilöllisesti, mitä toimeksiantoihin liittyvää tietoa kerätään ja näytetään. Legal Trackeriin voidaan luoda myös erilaisia toimeksiantotyyppejä, joiden perustella syntyy tehtävälistoja, määräaikoja sekä kansioita ja asiakirjapohjia suoraan dokumentinhallintaan.

Legal Tracker seuraa toimeksiantojen tilannetta reaaliaikaisesti ja siihen voi määrittää toimeksiantokohtaisia herätteitä; esimerkiksi jos 90% määritetystä budjetista ylittyy, tästä lähtee sähköposti määrätylle henkilölle.

Aktiviteetit on kehitetty helpottamaan työn organisointia ja ajankäyttöä. Aktiviteettejä ovat mm. tehtävät, tapaamiset, puhelut ja sähköpostit. Voit helposti luoda, seurata, delegoida ja suorittaa aktiviteetteja sekä selaimen että mobiilin kautta.

Aktiviteettien avulla voi helposti seurata omaa, tiimin tai vaikka koko organisaation tekemistä. Aktiviteetteja voi myös seurata toimeksianto- tai asiakaskohtaisesti ja aktiviteettien tila kertoo muille onko niitä aloitettu, ovatko ne kesken vai ovatko ne jo suoritettu.

Legal Trackeriin voi myös luoda toimeksiantotyyppejä, joille on ennalta määritetty niihin kuuluvat aktiviteetit. Outlookissa suoritetut aktiviteetit (mm. sähköpostit ja tapaamiset) voi helposti yhdistää Legal Trackerin toimeksiantoon tai asiakkaaseen, jolloin ne näkyvät myös muille. Suoritetuista aktiviteeteista voi halutessaan luoda automaattisesti laskutettavan toimenpiteen, jolloin tietoja ei tarvitse kirjata uudestaan tai kopioida paikasta toiseen.

 

Ota yhteyttä