AIPA ja Legal Tracker

AIPA

AIPA

 

Legal Trackerilla on kaikki valmiudet vastata AIPA:n vaatimuksiin sen avoimen teknisen rajapinnan sekä muokattavuuden ansiosta.

AIPA:n työkalut ovat monille entuudestaan tuttuja: tekstieditori Microsoft Word, Outlook-kalenteri ja SharePoint kuuluvat kaikki samaan ekosysteemiin kuin Legal Tracker. Tämä varmistaa sen, että AIPA ja Legal Tracker toimivat saumattomasti yhdessä.


Oikeusministeriön vuonna 2010 asettamassa aineistopankkihankkeessa (AIPA) kehitetään syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten työskentelyä. Lisäksi hankkeessa luodaan niille asian- ja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa.
Hankkeessa kehitetään syyttäjänvirastojen ja yleisten tuomioistuinten toimintoja. Hankkeen päätavoitteena on luoda yhtenäinen järjestelmä, jossa syyttäjänvirastot ja yleiset tuomioistuimet käsittelevät sähköisesti kaikki lainkäyttöasioita koskevat toimintonsa asian vireille tulosta sen ratkaisemiseen ja arkistointiin saakka. AIPA-järjestelmällä korvataan nykyisin käytössä olevat erilliset järjestelmät (mm. rikosasiain Sakari-järjestelmä ja siviiliasioiden Tuomas-järjestelmä). Sähköinen arkistointi mahdollistetaan määrittelemällä toimijoille sähköiset arkistonmuodostussuunnitelmat.

Lähde: Oikeusministeriö

 

OTA YHTEYTTÄ